Nyheter - Kontrollera din gasolanläggning - ctl00_cph1_defaultHeaderImage

Kontrollera din gasolanläggning

Publicerad: 2022-12-13 14:36:20

I princip alla husbilar och husvagnar har gasol för att värma mat, vatten och luft. Och många har stor respekt för gasolen vilket är befogat, gasol är en farlig gas. Men om man sköter om anläggningen och kontrollerar funktionen så är det ett säkert sätt att få lite värme, kaffe och en skön dusch.

Regelbunden kontroll

De flesta bilprovningsstationer erbjuder kontroll av gasolen i samband med besiktningen. Det är inte längre ett krav att kontrollera sin gasolutrustning, men det är en billig försäkring. En besiktning utrustningen kostar runt 300kr och ska helst göras minst vartannat år och går lätt att boka i samband med den vanliga besiktningen.

Vad görs vid en gasol-besiktning?

När gasolanläggningen besiktas går personalen igenom alla slangar, ledningar och kopplingar, både i, utanför och under fordonet. Då identifierar man eventuella sprickor, förslitningsskador och andra skador som kan ha uppkommit. Även anordningen som gasolflaskan är fäst med kontrolleras och det utförs en täthetskontroll för att utesluta läckage.

Se till att få protokoll och bevis för kontrollen

I protokollet antecknas eventuella brister som har upptäckts och som behöver åtgärdas. Om allt är som det ska och gasolutrustningen är godkänd efter genomgången får man även ett intyg som visar när utrustningen besiktades.

Varför ska jag besikta min gasolanläggning?

Förutom risker kring den egna säkerheten så är det en god ekonomisk investering att sköta regelbunden kontroll. Vid en eventuell försäljning av husbilen eller husvagnen så är det ett stort plus i kanten om man kan visa upp godkända kontrollbesiktningar av gasolen. Det är också många campingar som kräver att man har godkänd besiktning av säkerhetsskäl. På många campingar står man tätt och en brand på grund av en läckande gasolanläggning skulle vara förödande.

pexels-magda-ehlers-3722212.jpg

Vad kan jag göra själv

  • Kontrollera packningar och anslutningarna noggrant vid byte av gasolflaska, vid minsta misstanke om skada så ska dessa bytas ut. Oavsett skada så bör packningar bytas ut varje år, gör det till en rutin när fordonet tas fram för säsongen!
  • Slangar som utsätts för solljus rekommenderas att bytas vartannat år. De som inte utsätts för solljus kan bytas var tredje till var femte år. Så fort man ser en skada eller slitning så ska den bytas ut, oavsett ålder.
  • Reduceringsventilerna är märkta med tillverkningsår och bör bytas vid ungefär tio års intervall
  • Att kontrollera utrustningen med en täthetskontroll rekommenderas att göras årligen.