fritidscenter-vägen-till-fritid-husvagn-husbil-kabe-adria-affinity-3.jpg

Nya regler för avställning av husbil 2021

Publicerad: 2021-03-24 14:57:58

Årlig fordonsskatt på husbilar som är nyare än tre år gamla är hög, en betydligt större kostnad än många räknat med. Detta är på grund av den bonus malus skatt som genomfördes 1 april 2020. Nya husbilar fick en kraftigt förhöjd fordonsskatt och hamnade i samma regelverk som lastbilar. Nu har det genomförts en förändring i avställningsreglerna som gör att man kan minska sin fordonsskatt.

Bakgrund Bonus-malus

1 juli 2018 infördes en bonus malus skatt på fordon utifrån utsläpp. Modellen som användes kallas NEDC och är ett sätt att mäta utsläpp från olika fordon. Fordon som omfattas är de som är tillverkade tidigast 2018 och tagna i bruk från 1 juli 2018. Malus är ett sätt att ge fordon med högre utsläpp ett större ansvar för skattebördan och de med påvisat låga utsläpp en fördel – bonus.

Från 1 januari 2020 bytte man metod för att mäta utsläppen till WLTP. Det är ett mer realistiskt sätt att mäta och tar större hänsyn till verkliga förhållande som man kör på. Det här blev kännbart, inte minst för husbilsägare. Med en förhållandevis tung kaross och dieselmotorer som inte riktigt hängt med i samma utveckling som personbilar kunde man nu få en skatt på runt 30 000 kr/år. Riktigt kännbart med tanke på hur många mil och dagar per år man i genomsnitt använder sin husbil.

Husbilar får egna regler

Redan under 2020 uppmärksammades problematiken kring just det här och ett nytt förslag för att få en mer rättvis fördelning av fordonsskatten togs fram. Regeringen valde att titta på saken eftersom husbilar dels används som fritidsfordon snarare än transportmedel samt att det finns få alternativ till diesel som drivmedel för husbilar. För att kunna fortsätta med tänkt skattehöjning på fordon med förbränningsmotorer, samt bonussystem för fordon med låga eller inga utsläpp, valde man att ge husbilsägare större möjligheter att ställa av fordon under kortare perioder, exempelvis när man står på en camping under några dagar. Ett avställt fordon är inte skattepliktigt.

De gamla reglerna innebar att ett fordon måste ha en avställningsperiod om minst 15 dagar för att kunna bli skattebefriad under den perioden. De nya reglerna undantar husbilar från den regeln, och nu gäller endast 4 dagars karens. Den här kortare perioden gäller under de tre första år, från det att husbilen tas i trafik första gången. Det är ju också samma period som bonus-malus systemet tillämpas.

Husbil-semester.jpg

Försäkring för avställd husbil

Om du väljer att ställa av din husbil medan du är ute på semester är det bra att se över hur försäkringsbolaget ställer dig. Vissa försäkringar är lägre och täcker sämre under perioder som bilen är avställd och det är kanske inte riktigt det man vill när man faktiskt använder den. Hör av dig till ditt försäkringsbolag och se till att du har rätt försäkring för det du planerar att använda din husbil till i sommar.